homepage ID Advies BV
De dienstverlening van I.W.M. Duijvestijn omvat advisering betreffende o.a.
  • fiscaliteit betreffende aankoop, restauratie, gebruik, herbestemming dan wel verkoop van rijksmonumenten;
  • subsidiefaciliteiten m.b.t. restauratie c.q. onderhoud van rijksmonumenten;
  • de Natuurschoonwet 1928;
  • optimalisering van de juridische en fiscale structuur van landgoederen in particulier eigendom;
  • begeleiding c.q. bemiddeling bij het overhevelen van landgoederen naar de volgende generatie;
  • ontwikkeling van nieuwe landgoederen.

ID monumenten en landgoederen ADVIES bv levert maatwerk in de advisering van zowel privaatrechtelijke als publiek-rechtelijke partijen, betreffende monumenten, landgoederen en groenprojecten.

ID ADVIES BV © 2015
Diependaalsedijk 17 - 3601GH Maarssen - T: 06 30 142 668